Overschrijven naar andere club is nu heel eenvoudig

Sinds december worden alle overschrijvingen bij de KNVB digitaal behandeld. Door middel van Sportlink Club worden de mutaties voltooid. Iedere speler die bij een andere vereniging wilt gaan voetballen kan zich direct melden bij de nieuwe vereniging.

Veel spelers en bestuursleden herkennen het wel. De laatste weken van de overschrijvingstermijn zijn chaotisch. Veel telefoontjes, herinneringen en gehaast moeten zorgen dat alle overschrijvingen op tijd bij het districtsbureau zijn ingeleverd. Om daar een einde aan te maken heeft de KNVB besloten om dit proces nu digitaal te laten verlopen.

De KNVB legt uit: “De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.”Overschrijven - Voetbal in Haarlem

Een speler meldt zich bij uiterlijk 15 juni zijn nieuwe club. Zijn nieuwe club dient via Sportlink Club een verzoek in. De oude vereniging geeft akkoord indien er geen belemmeringen zijn als bijvoorbeeld een openstaande contributie. Wanneer de oude vereniging akkoord geeft is de overschrijving voltooid. Op 1 juli worden alle mutaties door de KNVB doorgevoerd en zijn ze te zien in Sportlink Club.

Indien de overschrijving akkoord wordt gegeven, dan is de mutatie op dat moment dus direct in orde gemaakt. De oude en de nieuwe vereniging krijgen een melding dat de overschrijving is voltooid. Indien het systeem geen akkoord geeft dan zijn meerdere redenen mogelijk.

Als bijvoorbeeld de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen. Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) is ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele ‘bewijsmiddelen’, met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract.

(Bron: knvb.nl)