Algemeen

“Die voet­bal­len­de man­nen snap­ten waar het om ging.”

Tussen alle berichten over narigheid en regelmatig weinig medeleven in onze wereld viel een artikel in de krant ons op. Kritisch sportjournalist Mart Smeets schrijft regelmatig een column voor het Haarlems Dagblad. Hij beschrijft in zijn laatste column de verdrietige gebeurtenis bij Hockeyclub Haarlem en hoe de buren van Schoten en Onze Gezellen hier ook bij stilstonden.

…Toch komt de meest men­se­lij­ke be­richt­ge­ving van een sport­veld in Haar­lem. Ter­wijl de hoc­key­ers van Haar­lem om hun el­ders in de wereld om­ge­ko­men ploeg­ge­noot Wal­lie Krom rouw­den en de tijd even stil lie­ten staan, lie­ten de voet­bal­lers van Onze Ge­zel­len en Scho­ten zien dat er heus goe­de men­sen met war­me, men­se­lij­ke ge­voe­lens op de vel­den rond­lo­pen. Spe­lend op het veld naast de hoc­key­ers, waar ge­rouwd werd zo­als het be­taamt, leg­den de voet­bal­lers ook voor even hun wed­strijd stil. Toen ik dat las heb ik heel, heel ern­stig moe­ten slik­ken en was ik mi­nu­ten­lang stil.
Er is nog hoop op een be­te­re we­reld en of we nou win­nen of niet, die voet­bal­len­de man­nen snap­ten waar het om ging. Om nor­maal menselijk ge­drag waar com­pas­sie en res­pect de bo­ven­toon voer­den.

Hul­de man­nen.

 

Haarlemsdagblad 21-10-2015